€0,00

Όροι ΧρήσηςΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Παρακαλούμε, πριν την έναρξη των αγορών σας, διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.
Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας αυτής υπόκειται στους κατωτέρω Όρους Χρήσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν:
1.        Γενικούς Όρους Συναλλαγών.
2.        Όρους Πώλησης (Παραγγελία – Πληρωμή - Παράδοση).
3.        Πολιτική Επιστροφών και Αλλαγών.
4.        Πολιτική Ασφαλείας.
5.        Πολιτική προστασίας Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
6.        Τελικοί Όροι.
7.        Επικοινωνία.
Όλοι οι χρήστες που προχωρούν σε συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων αυτών.
Οι σχέσεις μεταξύ της Volcano Κ. Κωνσταντινίδης & Σια Ο.Ε.  Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκη με Α.Φ.Μ. 800051099, η οποία χάριν συντομίας στο εξής θα καλείται «Εταιρεία» και του Πελάτη καθορίζονται μόνον από τους παρακάτω όρους. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους όρους αυτούς δεν αναγνωρίζεται από την Εταιρεία, η οποία με το παρόν δηλώνει τη ρητή αντίθεσή της. Τροποποιήσεις των όρων αυτών είναι έγκυρες, μόνον εάν η Εταιρεία έχει προηγουμένως συμφωνήσει εγγράφως.
Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε. Οι τροποποιημένοι όροι θα ισχύουν επί όλων των συναλλαγών που θα λάβουν χώρα μετά την τροποποίηση, αλλά δε θα ρυθμίζουν, ούτε θα επιδρούν στο κύρος καμίας εκκρεμούς συναλλαγής κατά το χρόνο της τροποποίησης.
1.        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Χρήση ιστοχώρου.
Ο παρών ιστοχώρος λειτουργεί βάσει ειδικού λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι χρήστες που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην κατάρτιση σύμβασης ηλεκτρονικής πώλησης πρέπει να ενεργοποιήσουν πατώντας το κουμπί «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ». Όλοι οι επισκέπτες παρακαλούνται να διαβάσουν τους Όρους Πώλησης (Παραγγελία – Πληρωμή - Παράδοση), που είναι διαθέσιμοι για όλους τους χρήστες
Επικοινωνία με το διαχειριστή του Ιστοχώρου.
Κάθε επικοινωνία με το διαχειριστή του ιστοχώρου για οποιοδήποτε σκοπό και λόγο θα πρέπει να γίνεται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση :  info@volcano.gr  
Όλα τα έγγραφα που αφορούν τις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και κάθε σχετική επικοινωνία θα γίνεται ηλεκτρονικά, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στους παρόντες όρους (π.χ. τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής που παραδίδονται στον Πελάτη θα πρέπει να είναι σε έγγραφη μορφή).
2.        ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ)
Τιμές
Οι τιμές των προϊόντων διατυπώνονται σε ευρώ.
Φ.Π.Α.:
 Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν τον προβλεπόμενο σε κάθε κατηγορία προϊόντων Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
Οι πωλήσεις προϊόντων μας στην Ελβετία απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. Ως εκ τούτου, η τελική τιμή πώλησης θα διαμορφώνεται στις περιπτώσεις αυτές μετά από αφαίρεση του Φ.Π.Α. που οφείλεται βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, επαυξημένη όμως με τους εκάστοτε ισχύοντες Ελβετικούς Τελωνειακούς Δασμούς και του Φ.Π.Α. που επιβάλλεται βάσει της Ελβετικής Νομοθεσίας.
Έξοδα μεταφοράς:
Κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τον πελάτη, η Εταιρεία μπορεί να αναλάβει την μεταφορά και τη συναρμολόγηση των προϊόντων εντός της κατοικίας, χωρίς ή με επιπλέον χρέωση, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Συνολική τιμή χρέωσης:
Η συνολική τιμή κατά το πέρας της διαδικασίας αγοράς θα περιλαμβάνει και ρητή μνεία για το ποιον επιβαρύνουν τα τυχόν ανωτέρω έξοδα μεταφοράς εντός της οικίας και συναρμολόγησης των προϊόντων.
Αλλαγές στις τιμές:
Οι τιμές, όπως προβάλλονται στην ιστοσελίδα, μπορούν οποτεδήποτε να τροποποιούνται από την Εταιρεία. Ούτως ή άλλως, η τιμή που χρεώνεται σε κάθε προϊόν για κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή θα είναι η τιμή που ορίζεται στον ιστοχώρο κατά το χρόνο της παραγγελίας, όπως αυτή θα επιβεβαιώνεται στη συνέχεια κατά το ηλεκτρονικό μήνυμα (e – mail) επιβεβαίωσης που θα αποστέλλεται στον Πελάτη (όπως περιγράφεται κατωτέρω κατά την περιγραφή της διαδικασίας παραγγελίας και αποδοχής).
Τρόπος παραγγελίας
Εκκίνηση διαδικασίας παραγγελίας:
Οι φωτογραφίες των προς πώληση προϊόντων στην ιστοσελίδα δεν αποτελούν μια νομικά δεσμευτική πρόταση πώλησης από πλευρά της εταιρείας, αλλά ένα διαδικτυακό κατάλογο.
Αρχικά, ο Πελάτης βρίσκει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν μέσω των μηχανισμών αναζήτησης ή από τις διάφορες θεματικές σελίδες. Στη συνέχεια, ενεργοποιεί πατώντας το σύνδεσμο «Αγόρασέ το» δίπλα στο προϊόν που τον ενδιαφέρει και αυτό θα καταχωρηθεί στο «καλάθι αγορών».
Αφού ολοκληρώσει τις επιλογές του, ενεργοποιεί πατώντας το σύνδεσμο «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», που βρίσκεται κάτω από τη λίστα προϊόντων που έχει στο «καλάθι» του και θα περάσει σε ασφαλή σύνδεση, πιστοποιημένη από την PAYPAL, όπου θα του ζητηθεί να ολοκληρώσει την πληρωμή.
Στη ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ο Πελάτης θα πρέπει να δηλώσει τα προσωπικά στοιχεία που του ζητούνται, δηλαδή: όνομα, επίθετο, διεύθυνση κατοικίας ή και διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και όποια άλλα στοιχεία του ζητηθούν, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της συναλλαγής αγοράς, δηλαδή, όροι πληρωμής, όροι παράδοσης. Η παράδοση είναι ΔΩΡΕΑΝ μέχρι το πεζοδρόμιο του πελάτη για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η δωρεάν παράδοση αφορά παραγγελίες αξίας άνω των 500€ και εντοςπολεοδομικού συγκροτήματος.
Η παράδοση των προϊόντων της Εταιρείας για Ελλάδα, μέχρι την κεντρική είσοδο της οικοδομής του τόπου παράδοσης των προϊόντων, θα γίνεται με ευθύνη του παραλήπτη.
Για την υπόλοιπή Ελλάδα, το κόστος μεταφοράς των παραγγελίών, γίνετε κατόπιν συννενόησης με την χαμηλότερη χρέωση.
Ο μεταφορέας θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για τις λεπτομέρειες παράδοσης. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί την τοποθέτηση των προϊόντων εντός της κατοικίας του ή και τη συναρμολόγησή τους εντός αυτής, το μεν κόστος της τοποθέτησης θα κρίνεται ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες (ύψος ορόφου, ύπαρξη ασανσέρ).
Για κάθε επίσκεψη του μεταφορέα στον τόπο παράδοσης πέραν της αρχικά καθορισμένης, για την οποία δε θα ευθύνεται ο ίδιος ή η Εταιρεία, π.χ. απουσία προσώπου υπεύθυνου για την παραλαβή των προϊόντων, ο Πελάτης θα χρεώνεται επιπλέον κόστος κατόπιν συννενόησης με τον μεταφορέα.
Διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελίας:
 Η επεξεργασία των παραγγελιών θα λαμβάνει χώρα μόνο όταν επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των στοιχείων πληρωμής που δίνει ο Πελάτης, όπως η εγκυρότητα αυτή πιστοποιείται από τη συνεργαζόμενη εταιρία (PayPal). Μόλις ο Πελάτης επιλέξει την ολοκλήρωση της Παραγγελίας, έχοντας ενεργοποιήσει πατώντας το σύνδεσμο «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», θα του ζητηθεί να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στα οποία θα γίνει η παράδοση της παραγγελίας. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται αυτομάτως και με απολύτως ασφαλή τρόπο στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στη συνέχεια ο Πελάτης μεταφέρεται αυτόματα στην αντίστοιχη Ιστοσελίδα του Φορέα Πληρωμών (PayPal). Ο Φορέας Πληρωμών ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων πληρωμής και επιβεβαιώνει, εάν η παραγγελία που δόθηκε από τον Πελάτη μπορεί να χρεωθεί (να ολοκληρωθεί η επεξεργασία της συναλλαγής ή όχι.
Διάρκεια επεξεργασίας παραγγελίας:
Η επεξεργασία των παραγγελιών δύναται να διαρκεί από 24 έως 48 ώρες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τον αριθμό των παραγγελιών που επεξεργάζεται το σύστημα κατά το χρόνο εκείνο και το χρόνο ανταπόκρισης του Φορέα Πληρωμής για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η επεξεργασία της παραγγελίας θεωρείται ότι έχει περαιωθεί, όταν αποσταλεί στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση εκτέλεσης της παραγγελίας.
Άρνηση εκτέλεσης παραγγελίας:
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.        Στην περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η παραγγελία δεν είναι αυθεντική ή αληθής (π.χ. όταν τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο σύστημα κατά την εγγραφή του πελάτη είναι παράλογα, μη ολοκληρωμένα, ασυνεπή.).
2.        Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα στις αποθήκες μας. 
Αποδοχή – Ολοκλήρωση Αγοράς:
Η ηλεκτρονική αγορά μπορεί να ολοκληρωθεί, μόνο όταν έχει γίνει με επιτυχία η επεξεργασία της παραγγελίας (διαθεσιμότητα προϊόντος, δυνατότητα παράδοσης) και μόνο αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή του τιμήματος, κατά τα κατωτέρω, δηλαδή, όταν ο φορέας πληρωμής (PayPal) έχει χρεώσει το τίμημα στην πιστωτική κάρτα.
Μετά την πληρωμή του τιμήματος, η Εταιρεία αποδέχεται την παραγγελία του Πελάτη και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η συναλλαγή αγοράς.
Η επιβεβαίωση της συναλλαγής γνωστοποιείται στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Πελάτης λαμβάνει μία ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, η οποία περιλαμβάνει τις επιμέρους λεπτομέρειες της παραγγελίας (Κωδικός Αριθμός Εγγραφής Παραγγελίας, Αγορασθέντα Προϊόντα, Διεύθυνση Παράδοσης, Κόστος Παράδοσης, Κόστος Συναρμολόγησης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Πελάτης δήλωσε κατά την εγγραφή του.
Μετά την επιβεβαίωση της συναλλαγής, ο Πελάτης δεν δύναται να αλλάξει την παραγγελία. Σε περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί αμφιβολίες για την παραγγελία μετά το χρόνο αυτό, μπορεί σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσει μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@volcano.gr

Τρόποι πληρωμής:
Η πληρωμή γίνεται με τους εξής τρόπους:
1.        Με πιστωτική κάρτα μέσω PayPal.
2.        Με χρεωστική κάρτα μέσω Paypal.
3.        Με κατάθεση από τραπεζικό λογαριασμό μέσω Paypal.
4.        Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.
Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει μέσω του PayPal, το σύστημα αυτομάτως θα τον μεταφέρει στο ασφαλές περιβάλλον της Paypal όπου θα του ζητηθεί να πληκτρολογήσει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας ή τα στοιχεία του λογαριασμού του σε περίπτωση που είναι ήδη μέλος.  
Επί του παρόντος, η Εταιρεία δέχεται κάρτες VISA και MASTERCARD. Ο Πελάτης εισάγει στο σύστημα όλα τα απαραίτητα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. Ο φορέας πληρωμής επεξεργάζεται όλες τις πληρωμές. Στην πιστωτική κάρτα που έχει δηλώσει ο Πελάτης χρεώνεται το τελικό ποσό (τιμή, κόστος παράδοσης, κόστος συναρμολόγησης) που έχει συμφωνηθεί για τα προϊόντα που αγοράζει ο Πελάτης.
Ασφάλεια πληρωμών / συναλλαγών πληρωμής:
Η Εταιρεία και ο Φορέας Πληρωμών χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό προδιαγραφών υψίστης ασφαλείας, το οποίο ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εισόδου τρίτων στο σύστημα και καταχρηστικής συμπεριφοράς τρίτων. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας μεταφέρονται άμεσα μέσω κρυπτογραφικής μεθόδου στο κέντρο πληρωμών του Φορέα Πληρωμών, όπου γίνεται η επεξεργασία τους.
Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη δεν αποθηκεύονται σε κανέναν από τους servers της Εταιρείας. Τα στοιχεία αποστέλλονται αυτομάτως στο κέντρο ηλεκτρονικών πληρωμών του Φορέα Πληρωμών.
Σχετικά με την Πολιτική Ασφαλείας του παρόντος ιστοχώρου (στο πλαίσιο της οποίας ρυθμίζεται και το ζήτημα του κινδύνου κατάχρησης στοιχείων πιστωτικής κάρτας από τρίτους) βλ. παρακάτω υπό ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Παράδοση των προϊόντων:
Όλα μας τα κρεβάτια είναι χειροποίητα. Ως εκ τούτου, όλες οι μετρήσεις γίνονται κατά προσέγγιση. Μικρές παραλλαγές των εικονιζόμενων προϊόντων από τα προϊόντα που τελικά πωλεί η Εταιρεία στον Πελάτη είναι εκ των προτέρων αποδεκτές. Τυπικό χαρακτηριστικό των χειροποίητων προϊόντων είναι οι ελάχιστες ανωμαλίες της επιφάνειας, που προκαλούνται από τη θερμική και δια χειρός επεξεργασία τους (π.χ. ίχνη της σφύρας κ.λ.π.), οι οποίες γίνονται επίσης εκ των προτέρων αποδεκτές από τον Πελάτη.
Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο και κυμαίνεται από 3 έως 5 εβδομάδες. Ο Πελάτης, κατά την επιβεβαίωση της συναλλαγής, θα ενημερωθεί από την εταιρεία για την ακριβή ημέρα παράδοσης. 
Η παραγγελία δύναται να καθυστερήσει, άνευ ευθύνης της Εταιρείας, για τους εξής λόγους:
1.        Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών, καθώς και σε κάθε περίπτωση ανώτερης βίας, που δύναται να επηρεάσει την κατασκευή, μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας του Πελάτη.
2.        Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνία με τον Πελάτη ( εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμής του) επειδή για παράδειγμα τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Πελάτης δεν είναι σωστά.
Τα προϊόντα που αγοράζει ο Πελάτης θα παραδίδονται στην διεύθυνση την οποία κατά την παραγγελία του δηλώνει ως διεύθυνση παραλαβής. Στον Πελάτη θα παραδίδεται επίσης αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης και του δελτίου αποστολής.
Το ύψος του κόστους παράδοσης θα κοινοποιείται αυτομάτως στον Πελάτη (ως μέρος της συνολικής πληρωτέας τιμής) κατά το χρόνο που ο Πελάτης επιλέγει την ολοκλήρωση της συναλλαγής και πριν την έναρξη της επεξεργασίας της παραγγελίας. Ο Πελάτης φέρει το βάρος του ελέγχου του ποσού που χρεώνεται ως κόστος παράδοσης πριν προχωρήσει σε επιβεβαίωση της παραγγελίας του.
3.        ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Πελάτη, σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων:
Σε περίπτωση που ο Πελάτης λάβει ελαττωματικό προϊόν, θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την αντικατάσταση του εν λόγω ελαττωματικού προϊόντος με ένα προϊόν που βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
Για την ενεργοποίηση του δικαιώματός του αυτού ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγξει το Προϊόν αμέσως κατά την παράδοσή του για τυχόν ζημίες ή άλλα προβλήματα και να μας ενημερώσει εγγράφως, είτε με σημείωση επί του διπλοτύπου δελτίου αποστολής/τιμολογίου, που θα του παραδώσει η μεταφορική εταιρεία, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.  Για καταγγελίες που θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας μετά την αποχώρηση του μεταφορέα, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να τις θεωρήσει άκυρες και ότι η ζημίες προκλήθηκαν από τον Πελάτη.
Ακύρωση εντολής πριν την παράδοση (δικαίωμα υπαναχώρησης πριν την παράδοση):
Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εντολή, δηλαδή να ακυρώσει τη συναλλαγή αγοραπωλησίας πριν λάβει τα αγορασθέντα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μία δήλωση ακύρωσης στην Εταιρία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρθηκε ανωτέρω (info@volcano.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ). Η Εταιρίαθα αποδεχθεί την ακύρωση και θα επιστρέψει το τίμημα στον πελάτη σε τραπεζικό λογαριασμό που θα της υποδειχθεί ή με πίστωση της πιστωτικής του κάρτας, μόνο εφόσον δεν έχει αρχίσει η διαδικασία παραγωγής του (αγορασθέντος) προϊόντος / των (αγορασθέντων) προϊόντων ή δεν έχουν παραδοθεί στην επιχείρηση αποστολής για παράδοση στον Πελάτη. Εάν έχουν ήδη δοθεί στην επιχείρηση αποστολής, τότε η ακύρωση θα θεωρηθεί ως επιστροφή των προϊόντων κατά τους κατωτέρω όρους. 
Αλλαγή των προϊόντων μετά την παράδοση:
Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την πραγματοποιηθείσα αγορά, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του αγορασθέντος προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα - e-mail στην Εταιρία στην ανωτέρω αναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση,  info@volcano.gr  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της επιλογής του.
Αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές για προϊόντα που πωλούνταν με έκπτωση κατά τη στιγμή της αγοράς.
Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά, με e-mail, να προχωρήσει σε νέα διαδικασία πληρωμής (για την πληρωμή της διαφοράς). Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε η Εταιρία θα πιστώσει στον Πελάτη τη διαφορά.
Επιστροφή Προϊόντων μετά την παράδοση (Δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την παράδοση):
Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που πραγματοποίησε, έχει περαιτέρω το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του (δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από συντελεσθείσα πώληση). Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην Εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω info@volcano.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ζητώντας την επιστροφή του προϊόντος έναντι επιστροφής σε αυτόν του πληρωθέντος τιμήματος. Υπόδειγμα της σχετικής δήλωσης υπαναχώρησης θα αποσταλεί στον Πελάτη με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταυτόχρονα με την επιβεβαίωση της συναλλαγής.
Προθεσμία για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντων:
Κάθε αίτημα για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντος πρέπει να αποστέλλεται το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Τα αιτήματα για αλλαγή ή για επιστροφή των προϊόντων μετά την περίοδο των 14 ημερών γίνονται δεκτά μόνο σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, βάσει των διατάξεων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις πώλησης.
Όροι και προϋποθέσεις για την εγκυρότητα αλλαγής ή επιστροφής προϊόντος.
Επιστροφή ή αλλαγή ολόκληρου του προϊόντος:
Τόσο το δικαίωμα αλλαγής όσο και το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος (δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση) αφορούν ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος.
Κατάσταση των προς αλλαγή ή επιστροφή προϊόντων:
Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή εάν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται (για επιστροφή τιμήματος ή για αλλαγή) στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια. Για λόγους υγιεινής, η επιστροφή ή η αλλαγή των στρωμάτων και όλων των υφασμάτινων προϊόντων θα γίνεται αποδεκτή, μόνο εντός της συσκευασίας τους.
Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιστροφή των προϊόντων:
Σε κάθε προϊόν το οποίο επιστρέφεται ή για το οποίο ζητείται αλλαγή, ο Πελάτης πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αποστολή του αντίγραφο της απόδειξης/τιμολογίου της αρχικής αγοράς.
Κόστος παράδοσης προϊόντων που επιστρέφονται:
Ο Πελάτης θα φέρει καθ’ολοκλήρου το κόστος παράδοσης των προϊόντων που επιστρέφονται ενώ το τυχόν κόστος της αρχικής παράδοσης ή συναρμολόγησης στον Πελάτη δεν θα επιστρέφεται σε αυτόν.
Κόστος παράδοσης για προϊόντα των οποίων ζητείται η αλλαγή:
Στην περίπτωση προϊόντων για τα οποία ζητείται η αλλαγή τους, ισχύει η ίδια πολιτική της Εταιρείας με την αρχική πώληση, δηλαδή ο Πελάτης δεν θα χρεώνεται το κόστος για την δεύτερη παραλαβή του νέου προϊόντος που απέκτησε κατόπιν της αλλαγής, πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η Εταιρία δικαιούται είτε (α) να θεωρήσει ότι το δικαίωμα αλλαγής ή επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα και συνεπώς να μη δεχθεί την επιστροφή ή την αλλαγή του προϊόντος είτε (β) (ιδίως στην περίπτωση προϊόντων που δεν επιστρέφονται άθικτα ή που έχουν χρησιμοποιηθεί) να δεχθεί την αλλαγή ή επιστροφή και ταυτόχρονα να αξιώσει αποζημίωση από τον Πελάτη κατά την αξία των ελαττωμάτων του επιστρεφόμενου προϊόντος.
Επιστροφή τιμήματος:
Μόλις η Εταιρίαλάβει αίτημα επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος και εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα επιστρέψει το σχετικό ποσό στον αντίστοιχο λογαριασμό Paypal του πελάτη, από τον οποίο προήλθε η πληρωμή. Για την επεξεργασία του αιτήματος και την πραγματοποίηση της πιστωτικής εγγραφής απαιτούνται συνήθως 7 εργάσιμες ημέρες. Ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί μόλις έχει γίνει η πλήρης επεξεργασία του αιτήματος επιστροφής/αλλαγής. Στην περίπτωση που η Εταιρία δικαιούται αποζημίωση κατά τα ανωτέρω για ελαττώματα των επιστραφέντων προϊόντων, θα έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει το σχετικό ποσό της αξιούμενης αποζημίωσης με το προς επιστροφή τίμημα.
Αποκλεισμός δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης:
Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αναιτιολόγητα και να επιστρέψει το προϊόν, στις κάτωθι περιπτώσεις:
1.        όταν είχε την ευκαιρία, λόγω ύπαρξης καταστήματος της Εταιρείας στην πόλη του με εκτεθειμένα τα προϊόντα που επέλεξε, πριν προβεί στην αγορά κατά τα ανωτέρω, να δει τα προϊόντα που τελικά αγόρασε.
2.        όταν τα προϊόντα που αγόρασε παράχθηκαν κατόπιν ειδικής παραγγελίας του Πελάτη, με προδιαγραφές που ο ίδιος έθεσε στην Εταιρεία.
Εγγύηση – Περιορισμοί ευθύνης – Ευθύνη Χρήστη:
Η Εταιρεία εγγυάται εφ’όρου ζωής τη σταθερότητα των μεταλλικών μερών των προϊόντων που παράγει (δηλαδή τη δύναμη της συγκόλλησης και της σταθερότητα της δομής). Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει τα κινητά μέρη, τα ξύλινα μέρη και την βαφή.
Η εγγύηση που αφορά τα στρώματα έχει πενταετή διάρκεια.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες, φθορές, ελαττώματα που προκλήθηκαν από την κακή ή ακατάλληλη λειτουργία, συντήρηση και χρήση των προϊόντων.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των Πελατών – Χρηστών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης, επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανώτερης βίας. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των Πελατών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.
Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του ιστοχώρου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του ιστοχώρου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
4.        ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ή ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ.
A. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων ταυτότητάς του:
Είναι ευθύνη του Πελάτη να μην ανακοινώνει τα στοιχεία ταυτότητάς του σε τρίτα πρόσωπα και γενικά να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να τηρήσει το απόρρητο των στοιχείων ταυτότητάς του ώστε να αποτρέψει ηλεκτρονικές αγορές από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και γενικά τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος ιστότοπου από τρίτα πρόσωπα στο όνομα του Πελάτη.
Λήψη επαρκών μέτρων προστασίας – Καμία ευθύνη σε περίπτωση καταχρηστικής συμπεριφοράς τρίτων:
Η Εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων και των στοιχείων ταυτότητας του Πελάτη έναντι καταχρηστικής συμπεριφοράς τρίτων (εισόδου τρίτων στο σύστημα ή/και κλοπή των στοιχείων του Πελάτη), δεδομένου ότι το λογισμικό που χρησιμοποιείται στον παρόντα ιστότοπο διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη, όπως αυτά παρέχονται από τον Πελάτη κατά την εγγραφή του, καθώς επίσης και των στοιχείων ταυτότητας του Πελάτη. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για καταχρηστικές πράξεις τρίτων που λάβουν χώρο παρά το σύστημα προστασίας που παρέχεται από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό.
B. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Σύστημα που παρέχει προστασία υψηλού επιπέδου
Παρέχεται προστασία των στοιχείων πιστωτικής κάρτας:
Τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας που παρέχονται από τον Πελάτη δεν αποθηκεύονται στο σύστημα του ιστότοπου αλλά στο σύστημα του Φορέα Πληρωμής (PayPal) με τη χρήση της κρυπτογραφικής μεθόδου.
Προστασία των στοιχείων πιστωτικής κάρτας κατά τη μετάδοση δεδομένων:
Το λογισμικό (ειδικό πρωτόκολλο) που χρησιμοποιείται, ιδίως μέσω της χρήσης κρυπτογραφικής μεθόδου, εξασφαλίζει υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας των στοιχείων πιστωτικής κάρτας κατά τη μετάδοση δεδομένων.
Κατανομή κινδύνων σε περίπτωση χρήσης στοιχείων πιστωτικής κάρτας από τρίτο.
Ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας:
Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη να τηρεί απόρρητα τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και να μην τα ανακοινώνει σε άλλα πρόσωπα, άλλως φέρει τον κίνδυνο (βάρος) της χρήσης της πιστωτικής κάρτας από τρίτους για τους οποίους μπορεί να συναχθεί εύλογα ότι έμαθαν τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας από ή εξαιτίας ενεργειών του Πελάτη.
Ευθύνη του Πελάτη να ειδοποιήσει την Τράπεζα σε περίπτωση απώλειας πιστωτικής κάρτας ή χρήσης πιστωτικής κάρτας από τρίτους:
Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης φέρει την ευθύνη να ενημερώσει την Εταιρεία ή/και τον Φορέα Πληρωμής (PayPal) για την απώλεια της πιστωτικής του κάρτας ή για τη χρήση της πιστωτικής του κάρτας από τρίτων μόλις λάβει γνώση ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Εάν παραλείψει να ενημερώσει την Εταιρεία εντός ευλόγου χρόνου θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη. Ωστόσο, το χρεούμενο ποσό μπορεί να επιστραφεί /πιστωθεί από την τράπεζα του Πελάτη εάν η τελευταία έχει ασφαλίσει τον Πελάτη έναντι του κινδύνου χρήσης της πιστωτικής κάρτας από τρίτον (συμβουλευτείτε σχετικώς την τράπεζά σας).
Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Μη εγγυημένη συνεχής λειτουργία του συστήματος:
Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του ιστότοπου θα είναι αδιάκοπη και χωρίς ελαττώματα, ότι ο ιστότοπος θα είναι συνεχώς προσβάσιμος και στην ίδια ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, διότι τα ζητήματα αυτά είναι εκτός του πεδίου ελέγχου της Εταιρείας και δεν είναι σε θέση να τα ελέγξει δεδομένου ότι τη συνεχή λειτουργία, την προσβασιμότητα και την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων την εξασφαλίζουν οι διαχειριστές των δικτύων και όχι ο διαχειριστής ενός ιστότοπου.
Ευθύνη για τεχνική βλάβη ή ελαττώματα:
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί λογισμικό υψηλής ποιότητας και λαμβάνει όλα τα πιθανά μέτρα που ευλόγως απαιτούνται για μία λειτουργία υψηλού επιπέδου του ιστότοπου.. Ωστόσο, δεν φέρει την ευθύνη ούτε μπορεί να ασκηθεί έναντι αυτής αξίωση αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε τεχνικές βλάβες, προσωρινή αδυναμία πρόσβασης, διακοπές λειτουργίες, ελαττώματα, κενά, μη εμφάνιση δεδομένων, αδυναμία φόρτωσης ή ελαττωματική φόρτωση δεδομένων ή που οφείλονται σε εισβολές τρίτων στο σύστημα παρά τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται.
Μη ευθύνη της εταιρίας για «ιούς» ή «δούρειους ίππους»:
Η Εταιρείαδεν θα ευθύνεται για «ιούς» ή «δούρειους ίππους» (trojan horses) που εισέρχονται ή/ και επηρεάζουν τον υπολογιστή του Πελάτη ή του κάθε επισκέπτη του ιστότοπου, δεδομένου ότι η ίδια η Εταιρία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαιτούμενα μέτρα προστασίας χρησιμοποιώντας λογισμικό υψηλής προστασίας και μη όντας σε θέση να ελέγξει ή να αποτρέψει την κυκλοφορία ή τη μετάδοση «ιών» ή «δούρειων ίππων» (trojan horses).
5.        ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Δικαιώματα Πνευματικής (και Βιομηχανικής) Ιδιοκτησίας:
Η διαδικτυακή διεύθυνση – volcano.gr το πλήρες περιεχόμενο (δηλ κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο κτλ) των ιστοσελίδων και ο σχεδιασμός του παρόντος ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείαή αποτελούν αντικείμενα άδειας χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει νομίμως παραχωρηθεί στην Εταιρεία από τον φορέα των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου υπόκεινται στο καθεστώς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δικαίου.
Εφαρμογές Λογισμικού:
Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ελεύθερο λογισμικό και χρησιμοποιείται Ειδική Άδεια Χρήσης.
Προστασία σημάτων:
Τα λογότυπα «Volcano» και «VolcanoHandmadeIronBedrooms» αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα της Εταιρίας και ως εκ τούτου προστατεύονται από το ν. 2239/1994 και το Ελληνικό και Κοινοτικό Δικαίο.
6.        ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ενιαία σύμβαση πώλησης:
Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας κριθεί άκυρος, οι λοιποί όροι θα εξακολουθούν να ισχύουν και να παράγουν πλήρες αποτέλεσμα.
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία:
Όλες οι συναλλαγές ηλεκτρονικών αγορών και όλα τα νομικά θέματα που αφορούν το κύρος, τη σύναψη των συναλλαγών, την ερμηνεία και την εκτέλεσή τους θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση θα υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
 . ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail )της Εταιρίας είναι info@volcano.gr
Τηλεφωνικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τις καθημερινές στο τηλέφωνο 2310 702343
Παρακαλούμε επιλέξτε έναν από τους προαναφερθέντες τρόπους επικοινωνίας.
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (NEWSLETTER) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ
Για να ενημερώνεστε για τα νέα προϊόντα καθώς και για τις προσφερόμενες εκπτώσεις επί προϊόντων ή επί του κόστους παράδοσης, παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία σας στη λίστα επικοινωνίας μας (NEWSLETTER), αναγράφοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) στο πάνω μέρος της οθόνης.

 

Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter)
 
Το volcano.gr συλλέγει και επεξεργάζεται διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) που παρέχουν αυτοβούλως οι χρήστες αφού έχουν προηγουμένως αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

Για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων χρησιμοποιούμε μόνο τα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει, δηλαδή το email  και το όνομα σας, αν το έχετε καταχωρήσει. Επίσης διατηρούμε και την IP διεύθυνσή σας. Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τον νέο ΓΚΠΔ της ΕΕ και τα αρχεία σας προστατεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι, αποκλειστικά, η αποστολή στους χρήστες ενημερωτικών δελτίων, προσφορών κλπ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το volcano.gr επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά έως ότου ο χρήστης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και ζητήσει τη διαγραφή του από τη σχετική λίστα, μέσω email προς την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή ακολουθήσει την αυτοματοποιημένη διαδικασία Διαγραφής/Unsubscribe εδώ.

Προτάσεις


"Μεταλλικα κρεβατια υψηλής σχεδίασης...
με σεβασμό και έμπνευση από την παραδοσιακή μεταλλουργία."

Το απόσταγμα της ποιότητας Volcano, είναι η "εγγύηση εφ όρου ζωής", που δίνουμε σε όλα τα μεταλλικά κρεβάτια και καναπέδες...θα τα απολαμβάνετε για μια ζωή ..."Newsletter
Συμπληρώστε το email σας.
Καταστήματα

Αθήνα
Λ. Μεσογείων 215 - Πεντάγωνο
Τηλ.: 210 674 97 14
Θεσσαλονίκη
Ανδριανουπόλεως 10 - Καλαμαρία
Τηλ.: 2310 418 559
Έκθεση Εργοστασίου
Αγ. Αθανάσιος Θεσ/νίκης
Τηλ.: 2310 702 343
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας.


Copyright 2011-2017 | Μεταλλικά Κρεβάτια Θεσσαλονίκη | Μεταλλικά Κρεβάτια Αθήνα | Κατασκευή eshop by infocus  | Προσωπικά Δεδομένα | Όροι Χρήσης 

Copyright 2011-2014 | Μεταλλικά Κρεβάτια Θεσσαλονίκη | Μεταλλικά Κρεβάτια Αθήνα | Κατασκευή eshop by infocus  | Προσωπικά Δεδομένα | Όροι Χρήσης 
Back to top